Isnin, 11 Mei 2009

Bahasa Melayu UPSR Target 2009

Bahasa Melayu UPSR 2009


MODUL DAN KERTAS KONSEP


PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN
BAHASA MELAYU
SEKOLAH KEBANGSAAN NEGERI JOHOR 2009ANJURAN BERSAMA
JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
DAN
MAJLIS GURU CEMERLANG NEGERI JOHOR
KERTAS 1
KERTAS 2


Disediakan Oleh:

ENCIK YAZID BIN HAMZAH
ENCIK MUSTAFFA MUHAMAD
ENCIK AYUB ABDUL RAHIM
ENCIK MOKTHAR JASTAD

PEMBINAAN BAHAN
PROGRAM TEKNIK MENANGANI TOPIK-TOPIK SUKAR
BAHASA MELAYU
SEKOLAH KEBANGSAAN NEGERI JOHOR 2007


ANJURAN BERSAMA
JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
DAN
MAJLIS GURU CEMERLANG NEGERI JOHOR


Disediakan Oleh:
ENCIK YAZID BIN HAMZAH
DAN
ENCIK MOHAMAD MUSTAFA BIN MOHAMED
PENGENALAN

Ø Bahasa Melayu Kertas 2 (012) dalam bentuk ujian subjektif.

Ø Terdapat lima soalan yang akan dikemukakan kepada calon iaitu Bahagian A (1 soalan), Bahagian B (3 soalan) dan Bahagian C (1 soalan)

Ø Calon hanya perlu menjawab 3 soalan sahaja iaitu setiap bahagian 1 soalan sahaja .

Ø Sebanyak 60 markah diperuntukkan iaitu Bahagian A (10 markah), Bahagian B (30 markah) dan Bahagian C (20 markah).
Ø Jenis item yang diuji ialah dalam bentuk respon terhad bagi bahagian A dan C, manakala respon terbuka untuk Bahagian B.

Ø Pemarkahan secara holistik berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan.

BAHAGIAN A

Ø Gambar terdiri daripada gambar tunggal, gambar bersiri, jadual, pelan, kitaran dan peta.
Ø Calon perlu meneliti maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut.
Ø Bina ayat dengan menggunakan nombor.
Ø Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 15 minit.
Ø Markah yang diperuntukkan ialah 15 markah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar di bawah ini.


Langkah 1: Memahami dan meneliti gambar

Ø Teliti dan cari maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut.
Ø Rangka idea seperti siapa / apa / di mana /bila / mengapa berdasarkan gmbar.


Langkah 2: Baca dan cari kunci soalan

Ø Baca keseluruhan soalan dan cari kunci soalan.
Ø Kunci soalan bagi soalan perbincangan ini ialah sama ada tentang aktiviti, tentang gambar atau tentang situasi.
Oleh itu, ayat yang dibina mestilah mengandungi kata kerja dan merujuk maklumat yang terdapat dalam gambar.
Langkah 3: Bina rangka ayat.

Ø Tulis perkataan yang sesuai tentang gambar
Ø Digalakkan calon menulis pada gambar berkenaan agar tidak terpesong atau idea berulang.
Contoh: 1. tiga murid – menyapu sampah
2. murid - menyusun hadiah
3. guru lelaki – menggantung kain rentang
4. guru lelaki – mengangkat rostrum
5. murid lelaki – menyusun sofa

Langkah 4: Bina lima ayat lengkap

Ø Tulis lima ayat sahaja berdasarkan rangka ayat.
Ø Setiap ayat dicadangkan mempunyai nombor.
* Jumlah kesemua ayay yang dibina digalakkan lebih daripada 30 patah perkataan.
Murid menulis ayat lengkap dan bukan ayat mudah.

Jawapan contoh:

1. Tiga orang murid lelaki sedang menyapu sampah di dalam dewan supaya kelihatan bersih dan cantik.
2. Beberapa orang murid perempuan sedang membantu seorang guru perempuan menyusun hadiah di atas meja.
3. Beberapa orang guru lelaki bekerjasama menggantung kain rentang pada dinding dewan.
4. Dua orang guru lelaki sedang mengangkat rostrum ke atas pentas untuk digunakan semasa sesi ucapan nanti.
5. Dua orang murid lelaki membantu seorang guru menyusun sofa di bawah pentas.


Langkah 5: Menyemak

Ø Selepas menulis jawapan, semak struktur ayat, penggunaan perkataan, tanda baca, imbuhan dan ejaan.
Ø Pastikan ayat yang dibina berkaitan gambar.
Ø Pastikan membina ayat gramatis.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar di bawah ini.

Jawapan contoh:


1
Tiga orang murid lelaki sedang menyapu sampah di dalam dewan supaya kelihatan bersih dan cantik.

2
Beberapa orang murid perempuan sedang membantu seorang guru perempuan menyusun hadiah di atas meja

3
Beberapa orang guru lelaki bekerjasama menggantung kain rentang pada dinding dewan.

4
Dua orang guru lelaki sedang mengangkat rostrum ke atas pentas untuk digunakan semasa sesi ucapan nanti.

5
Dua orang murid lelaki membantu seorang guru menyusun sofa di bawah pentas.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar di bawah ini.

Jawapan

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

Jawapan
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

Jawapan

Gambar di bawah menunjukkan suasana di kedai buku.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar di bawah ini.

Jawapan

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.
Jawapan

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

JawapanGambar di bawah menunjukkan persiapan Majlis Anugerah Kecemerlangan.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang persiapn tersebut.

Jawapan
BAHAGIAN B

Langkah 1: Memahami kehendak soalan

Ø Baca dan fahami keseluruhan soalan.
Ø Cari dan gariskan kunci soalan.
Ø Kenal pasti kehendak soalan, jenis dan format karangan.

Langkah 2: Menulis karangan

Ø Pilih mana-mana kaedah merangka karangan (peta minda atau yang lazim dilakukan).
Ø Susun semula idea secara ringkas berdasarkan kehendak soalan.

Langkah 3: Menulis karangan

Ø Tulis karangan berdasarkan rangka idea yang telah dibuat.
Ø Semasa mengarang, tulis ayat-ayat yang betul strukturnya.
Ø Masukkan kosa kata yang menarik dan simpulan bahasa yang sesuai.
Ø Cuba kembangkan idea dengn sebaik mungkin dalam beberapa baris ayat.

Langkah 4: Menyemak karangan

Ø Selepas menulis karngan, semak penggunaan kosa kata, tanda baca, imbuhan, struktur ayat dan ejaan.
Ø Buat pembetulan jika ada kesalahan.

KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2005 – 1) SJK

Soalan:
Kamu menyayangi seseorang.

Ceritakan orang yang kamu sayangi itu.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :Penutup:
KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2005 – 2) SJK

Soalan:
Kamu akan menyambut sesuatu perayaan.

Tulis persiapan yang kamu sekeluarga lakukan untuk menyambut perayaan tersebut.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :Penutup:

KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2005 – 3) SJK

Soalan:
Kelas kamu bercadang akan mengadakan latihan sukan dan memerlukan beberapa alatan sukan. Kamu perlu menulis surat kepada guru Pendidikan Jasmani sekolah kamu untuk meminjam alatan tersebut.

Tulis surat itu selengkapnya.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :
Penutup:
KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2006 – 1) SJK

Soalan:
Amalan menabung perlu dimulakan sejak kecil.
Tulis sebuah karangan tentang faedah menabung.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :


Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2006 – 2) SJK

Soalan:
Rakan sekolah kamu telah dipilih sebagai Ketua Pengawas. Kamu sebagai pengarang majalah sekolah telah ditugaskan untuk menemu bualnya.

Tulis temu bual tersebut.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :


Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2006 – 3) SJK

Soalan:
Tulis sebuah cerita. Akhiri cerita kamu dengan ayat di bawah.

...Mereka gembira kerana pasukan mereka telah berjaya dalam pertandingan itu.Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :


Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2007 – 1) SJK

Soalan:
Tulis karangan yang bertajuk, ”Kawan Baik Saya”


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :

Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2007 – 2) SJK

Soalan:
Kamu sekeluarga telah menyaksikan satu pertandingan sukan.
Ceritakan pengalaman kamu itu.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :

Penutup:


KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2007 – 3) SJK

Soalan:
Sekolah kamu mengadakan sambutan Hari Kanak-kanak. Sebagai wakil murid, kamu diminta untuk menyampaikan ucapan dalam majlis itu.
Tulis ucapan itu dengan lengkap.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :

Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2005 – 1) SK

Soalan:
Kamu telah mengikuti Program Motivasi UPSR yang dianjurkan oleh sekolah kamu.
Ceritakan pengalaman kamu semasa mengikuti program tersebut.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :
Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2005 – 2) SK

Soalan:
Pada cuti sekolah yang lalu, kamu berpeluang berkelah bersama-sama keluarga kamu di sebuah tempat yang menarik.
Tulis catatan kamu tentang perkelahan tersebut.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :
Penutup:


KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2005 – 3) SK

Soalan:
Rakan kamu telah memenangi pertandingan bercerita peringkat daerah. Anda diminta menemu ramah rakan anda itu tentang kejayaannya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Tulis temu ramah anda selengkapnya


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :
Penutup:
KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2006 – 1) SK

Soalan:
Penjagan kesihatan diri sangat penting kepasa kita.
Tulis karangan tentang cara-cara menjaga kesihatan diri.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :
Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2006 – 2) SK

Soalan:
Kamu diminta untuk menyampaikan ucapan dalam majlis meraikan kejayaan kamu dalam satu pertandingan.
Tulis ucapan kamu selengkapnya.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :


Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2006 – 3) SK

Soalan:
Kamu sedang berbual-bual dengan seorang rakan tentang lawatan yang akan kamu sertai.
Tulis perbualan kamu itu.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :

Penutup:

KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2007 – 1) SK

Soalan:
Selepas makan tengah hari, kami sekeluarga duduk di ruang tamu sambil berbual-bual. Tidak lama kemudian, sebuah teksi berhenti di hadapan rumah. Aku menjenguk keluar. Aku melihat ...
Mulakan cerita kamu dengan:

Aku melihat


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :

Penutup:
KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2007 – 2) SK

Soalan:
Kamu mempunyai jiran-jiran yang baik.

Tulis karangan tentang kebaikan jiran-jiran kamu itu.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :
Penutup:KERTAS 2 - BAHAGIAN B
Soalan UPSR – (2007 – 3) SK

Soalan:
Sempena sambutan Hari Kebangsaan, satu pertandingan melukis telah diadakan di tempat tinggal kamu.
Kamu telah ditugaskan untuk menulis tentang pertandingan tersebut.

Tulis berita itu selengkapnya.


Rangka karangan:
Pendahuluan:

Idea :
Penutup:
BAHAGIAN C

Pengenalan:

Ø Calon diminta membuat ulasan berdasarkan bahan rangsangan.
Ø Panjang ulasan mestilah mengikut arahan soalan. Ada arahan soalan yang meminta calon mengulas tidak lebih daripada 50 patah perkataan dan ada juga yang meminta calon mengulas tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
Ø Ulasan yang dibuat mestilah dalam satu perenggan.
Ø Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 20 minit.
Ø Markah yang diperuntukkan ialah 20 markah.

Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Langkah 1: Baca dan fahami soalan.

Ø Baca keseluruhan soalan dan cari kunci soalan sama ada nilai murni, pengajaran atau amalan baik.
Ø Berdasarkan soalan, kunci soalan boleh ditentukan oleh calon.

Langkah 2: Baca dan fahami petikan

Ø Baca petikan dengan teliti dan fahami kandungannya
Ø Semasa membaca, kenal pasti dan garis nilai murni, pengajaran atau amalan baik yang terdapat dalam petikan.
Ø Senaraikan nilai murni, pengajaran atau amalan baik yang dikesan.
*rajin (menghadiri latihan bola sepa)
*jujur (tidak mengambil barang kepunyaan orang lain)
*menasihati (menasihati Izman agar tidak melakukan perbuatan salah)
*insaf (Izman akur dan menyesal)
*menghargai (mengucapkan terima kasih)

Langkah 3. Membuat rangka ulasan.

Ø Membuat rangka ulasan agar mudah membuat teks ulasan.
Ø Contoh: 1. Mengapakah mesti bersikap rajin?
2. Mengapakah mesti bersikap jujur?
3. Mengapakah mesti menasihati?
4. Mengapakah mesti berasa insaf?
5. Mengapakah mesti ada sikap menghargai?
*Jawapan kepada rangka ulasan boleh dijadikan teks ulasan.


Langkah 4: Membuat ulasan

Ø Buat ulasan berdasarkan rangka ulasan.

Jawapan contoh:

Nilai pertama ialah rajin menghadiri latihan sukan sebagai persiapan untuk pertandingan. Nilai seterusnya ialah jujur dengan tidak mengambil barang kepunyaan orang lain. Seterusnya ialah menasihati orang yang melakukan kesilapan agar tidak berulang. Nilai seterusnya ialah insaf atas kesalahan yang dilakukan. Akhir sekali ialah menghargai dan memuji pertolongan orang.


Langkah 5: Menyemak

Ø Selepas menulis jawapan, semak struktur ayat, penggunaan perkataan, tanda baca, imbuhan dan ejaan.
Ø Pastikan ulasan yang dibina berkaitan dengan petikan.Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
Tulis beberapa amalan baik yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
UPSR 2005 SJK


Tulis empat pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
UPSR 2006 SJKTulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
UPSR 2007 SJK

Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
UPSR 2005 SK

Semasa kakak pergi bekerja, adik telah masuk ke bilik kakak dan bermain-main di situ. Sedang asyik bermain, tiba-tiba adik ternampak sebuah cenderamata kepunyaan kakak yang diperbuat daripada kaca. Cenderamata itu ialah pemberian kawan kakak yang baru pulang dari luar negeri.

Saya telah melarang adik supaya tidak bermain-main dengan cenderamata itu tetapi adik tidak mengendahkannya. Tiba-tiba, cenderamata itu terlepas dari tangan adik dan terhempas di lantai lalu pecah berderai. Emak memarahi adik.

Sebelah petang, kakak pulang dari tempat kerja. Kakak sungguh sedih apabila mengetahui cenderamata kesayangannya telah pecah. Adik meminta maaf dan berjanji tidak akan mengusik barang-barang kepunyaan kakak lagi.


Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
UPSR 2006 SKTulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
UPSR 2007 SK

Tiada ulasan:

Catat Ulasan